Rape Crisis North East (RCNE) - Croatian

Krizni centar za savjetovanje nakon silovanja za sjeveroistok (RCNE) je služba za savjetovanje i pomoć ženama i muškarcima iznad 18 godina starosti. Muškarcima i ženama na raspolaganju je i naša besplatna telefonska linija za informacije i pomoć.

Besplatni telefon za informacije i pomoć:  1800 212122

RCNE službe
RCNE, sa sjedištem u centru grada Dundalka, prima stalnu financijsku pomoć Irske zdravstvene službe (HSE).  Osnovan prije 11 godina, RCNE nudi besplatne i povjerljive usluge podrške i pomoći uključujući:

  •     Savjetovanje licem u lice
  •     Savjetovanje na terenu
  •     Telefonska služba za pomoć
  •     Služba za podršku
  •     Informacije
  •     Popratne službe (liječnik, sud, policija (An Garda Síochána))

Što se događa kada nazovete RCNE?
Kada nazovete centar, pružit će Vam se telefonska podrška, a ako želite, dobit ćete i termin sastanka sa savjetnikom.

Savjetovanje se sastoji u pružanju pomoći na način da Vam se omogući da ispitate i analizirate svoje osjećaje i emocije vezane uz silovanje, seksualni napad ili seksualno zlostavljanje djeteta.

Oporavak od posljedica i učinaka spolnog nasilja ponekad je težak i bolan, no tijekom savjetovanja utvrđuju se i potiču Vaše snage, čime se pomaže da ponovno postanete snažni da vratite povjerenje.

RCNE - Ciljevi
RCNE je jedina služba na raspolaganju osobama traumatiziranima seksualnim zlostavljanjem djeteta, seksualnim uznemiravanjem, seksualnim napadom i silovanjem u čitavoj sjeveroistočnoj regiji.

RCNE ima za cilj pružiti pomoć i podršku svima koji su doživjeli spolno nasilje bilo koje vrste na području Loutha, Meatha, Monaghana i Cavana.

RCNE također pruža podršku obiteljima osoba koje dolaze u centar.

Ako Vam je potreban netko tko će Vas uistinu slušati, zašto ne biste poduzeli prvi korak ......

Nazovite odmah na:

Besplatni telefon za informacije i pomoć:  1800 212122

Naše usluge su besplatne, povjerljive, bez direktiva i bez osuđivanja.